பார்க்க வேண்டியவை

அங் கோ கியோ குழுத்தொகுதி, செங்காங் வெஸ்ட் (Sengkang West) தனித்-தொகுதியைச் சேர்ந்த 150 பேர் இன்று சிங்கப்பூர் குடியுரிமை பெற்றுக்கொண்டனர்.

புதிய செய்திகள்

  • thundery showers 25-33°
Top