பார்க்க வேண்டியவை

அடுத்த ஆண்டின் வரவு செலவுத் திட்டக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு நாடாளுமன்றம் நடுத்தவணை விடுப்பெடுத்துக் கொண்டு, ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கும் என்று பிரதமர் லீ இன்று அறிவித்தார். 

புதிய செய்திகள்

  • thundery showers 24-33°
Top