Skip to main content

விளம்பரம்

விளம்பரம்

எதிரொலி

மற்றவர்கள் புகைபிடிப்பதால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய உடல்நலப் பிரச்சினைகள்?

வாசிப்புநேரம் -
01:59 Min
பக்கவாதம், மாரடைப்பு - பிறர் புகைபிடிப்பதால் காற்றில் கலக்கும் சிகரெட் புகையைச் சுவாசிப்பவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆகக் கடுமையான உடல்நலப் பின்விளைவுகளில் சில... குழந்தைகளை சிகரெட் புகை மேலும் பாதிக்கக்கூடும். அவர்களுக்கு நீண்டகால உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள். அதைப் பற்றி மேலும் கண்டறிந்தது எதிரொலி...

பக்கவாதம், மாரடைப்பு - பிறர் புகைபிடிப்பதால் காற்றில் கலக்கும் சிகரெட் புகையைச் சுவாசிப்பவர்களுக்கு  ஏற்படக்கூடிய ஆகக் கடுமையான உடல்நலப் பின்விளைவுகளில் சில...  

குழந்தைகளை சிகரெட் புகை மேலும் பாதிக்கக்கூடும். அவர்களுக்கு நீண்டகால  உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள். 

அதைப் பற்றி மேலும் கண்டறிந்தது எதிரொலி...


விளம்பரம்

மேலும் செய்திகள் கட்டுரைகள்

விளம்பரம்