முக்கியச் செய்திகள்

கடல் எல்லை வரையறுத்தல் தொடர்பான சர்ச்சைகளுக்குப் பேச்சுவார்த்தை மூலம் சிறந்த தீர்வை எட்டலாம் என்று சிங்கப்பூர் வெளியுறவு அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.  

புதிய செய்திகள்

  • cloudy 23-29°
Top