முக்கியச் செய்திகள்

சிங்கப்பூரில் மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பியுள்ள COVID-19 கிருமித்தொற்று நோயாளிகள் முழுமையாகக் குணமடைந்துள்ளனர்.

புதிய செய்திகள்

  • fair 24-34°
Top