முக்கியச் செய்திகள்

ரஷ்யா, அனைத்துலக விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க ஊக்க மருந்துக்கு எதிரான அனைத்துலக இயக்கம் 4 ஆண்டுகள் தடை விதித்துள்ளது.

புதிய செய்திகள்

  • cloudy 23-29°
Top