முக்கியச் செய்திகள்

இந்தியாவிற்குக் கடந்த 2 வாரங்களுக்குள் பயணம் மேற்கொண்ட நீண்டகால அனுமதி அட்டை வைத்திருப்போரும் குறுகிய கால வருகையாளர்களும் நாளை மறுநாள் (ஏப்ரல் 24) முதல் சிங்கப்பூருக்குள் நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள் என்று சுகாதார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

புதிய செய்திகள்

  • cloudy 23-33°
Top