Images
  • India

மலேசியாவில் தனியார் வாடகை வாகனச் சேவைகள் : பலருக்கு மகிழ்ச்சி; ஓட்டுநர்களுக்கு வருத்தமா?

மலேசியாவில் தனியார் வாடகை வாகனச் சேவைகளை எடுக்கப் பலரும் இப்போது செயலிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

பல தெரிவுகள் இருப்பதால் இளையர்களுக்கு மகிழ்ச்சி.

வருமானம் பாதிக்கப்பட்டதில் டாக்ஸி ஓட்டுநர்களுக்குச் சற்று மனவருத்தம்.

கோலாலம்பூரில் நேரடியாக நிலைமையைக் கண்டறிந்தார் அண்மையில் அங்கு சென்றிருந்த செய்தியின் மீனா ஆறுமுகம்.

Top