எதிரொலி

Images

எதிர்கால உள்ளூர் உணவு உற்பத்திக்குக் கைகொடுக்கும் தொழில்நுட்பம்

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் சிங்கப்பூரில் உற்பத்தியாகும் வேளாண் பொருள்களின் அளவைத் தற்போதுள்ள 10 விழுக்காட்டிலிருந்து 30 விழுக்காடாக அதிகரிக்க   சுற்றுப்புற, நீர்வள அமைச்சு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.

உற்பத்தியை அதிகரிக்க உள்ளூர் நிறுவனங்கள் தொழில்நுட்பத்தை நாடுகின்றன.


Top