Back Home

கலையுலகம்

இந்தியா செய்திகள்

இந்திய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் மதிப்பு 2 டிரில்லியன் டாலர்.  அதில் கறுப்புப் பணத்தின் புழக்கம் 60 விழுக்காடு என்று மதிப்பிடப்படுகிறது. 

Top