Images
  • 25 Vehicle
    (படம்: Jeremy Long/ CNA)

2 மணிநேரச் சோதனையில் 25 கனரக வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு அழைப்பாணை


சிங்கப்பூரின் பல்வேறு பகுதிகளில் போக்குவரத்துக் காவல்துறை நடத்திய இரண்டு மணிநேரச் சோதனை நடவடிக்கையில் 25 கனரக வாகன ஓட்டுநர்களுக்குப் போக்குவரத்து அழைப்பாணை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம், தேசியச் சுற்றுப்புற அமைப்பு ஆகியவற்றுடன் சேர்ந்து போக்குவரத்துக் காவல்துறை சோதனை நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டது.

வேகக் கட்டுப்பாட்டை மீறியது, இடது தடத்தில் செல்லத் தவறியது போன்ற குற்றங்களுக்காக அழைப்பாணைகள் விடுக்கப்பட்டன.

இருக்கைவாரை அணியத் தவறியது, வாகனத்தின் பின்புறத்தில் வேக வரம்பு வில்லையை முறையாகக் காட்சிக்கு வைக்காதது போன்ற குற்றங்களுக்காக சில ஓட்டுநர்கள் நிறுத்தப்பட்டதைப் போக்குவரத்துக் காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் சென்ற CNA செய்திக்குழு கவனித்தது.

கனரக வாகனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட விபத்துகளில் கடந்த ஆண்டு 26 பேர் மாண்டனர்.

அதற்கு முன்னைய ஆண்டு அந்த எண்ணிக்கை 34ஆக இருந்தது.
 

Top