Images
  • pic 01

"இதைவிடப் பெரிய அங்கீகாரம் வேறென்ன இருக்கமுடியும்?"

வேலையில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுவருவதற்கு, அங்கு கிடைக்கும் அங்கீகாரம் முக்கிய ஊக்குவிப்பாக இருப்பதுண்டு.

மே தினமான இன்று வேலையில் இதுவரை கிடைத்த அங்கீகாரத்தைப்பற்றி ‘செய்தி’-யிடம் பகிர்ந்துகொண்டனர் ஊழியர்கள் சிலர்.

 

 


 


 

 

Top