Images

பொங்கல் கொண்டாட்ட உணர்வில் லிட்டில் இந்தியா (காணொளி)

விடிந்தால் பொங்கல்! பலர் மும்முரமாகப் பொங்கலுக்குத் தயாராகிக் கொண்டிருப்பார்கள்.

பொங்கல் என்றால் நினைவிற்கு வருவது என்ன? சிங்கப்பூரில் பொங்கல் - அன்றும் இன்றும்?

இப்படிச் சில சுவையான கேள்விகளைச் சிலரிடம் கேட்டோம்.


Top