Images

1970களில் பேருந்தில் பயணம் செய்யவில்லை என்ற ஏக்கமா?


சிங்கப்பூரில் 1970களில் பேருந்தில் பயணம் செய்ததில்லையே என்று நினைப்போரின் ஏக்கத்தைப் போக்கவருகிறது "Buses and Roads" என்ற நாடகப் படைப்பு.

சிங்கப்பூரின் 200ஆவது ஆண்டு நிறைவையொட்டிய மரபுடைமை விழாவில் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் அம்சங்களில் அதுவும் ஒன்று.Top