Images

தித்திக்கும் கரும்புகள் - சுவைத் தகவல்கள்

பொங்கல் திருநாளில் கரும்பு முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது.

பொங்கலுக்காகச் சுமார் 5,000 கரும்புகள் சிங்கப்பூருக்குத் தருவிக்கப்பட்டன.

அவை எங்கிருந்து வந்துள்ளன? கரும்பின் உயரம் என்ன? பொங்கல் பண்டிகையில் அதன் முக்கியத்துவம் என்ன? அந்த விவரங்களை அறிந்து வந்தது செய்தி.
 

Top