Images
  • liverpool
    கோப்புப்படம்: AFP/Geoff Caddick

இங்கிலீஷ் பிரிமியர் லீக் - முக்கிய ஆட்டங்களின் முடிவுகள்

லிவர்ப்பூலும், மென்செஸ்ட்டர் சிட்டியும் இங்கிலீஷ் பிரிமியர் லீக் பட்டியலில் முன்னணி இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளன.

அஸ்டன் வில்லாவுடன் மோதிய ஆட்டத்தில், 2-1 எனும் கோல் வித்தியாசத்தில் வெற்றி கண்டது, லிவர்ப்பூல்.

சவுத்ஹேம்ப்ட்டனுடன் பொருதிய ஆட்டத்தில் 2-1 எனும் கோல் வித்தியாசத்தில், மென்செஸ்ட்டர் சிட்டி அணி வென்றது.

வாட்ஃபர்ட் அணியைச் சந்தித்த ஆட்டத்தில், 2-1 எனும் கோல் கணக்கில் செல்சி வெற்றி பெற்றது.

பட்டியலில் மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியது செல்சி.

மென்செஸ்ட்டர் யுனைட்டட், ஆர்சனல் ஆகிய அணிகளின் ஆட்டங்கள் ரசிகர்களை ஏமாற்றம் அடைய செய்தன.

ப்போர்ன்மத் அணியைச் சந்தித்த ஆட்டத்தில், 1-0 எனும் கோல் கணக்கில் மென்செஸ்ட்டர் யுனைட்டட் தோல்வியைக் கண்டது.

ஆர்சனல், வால்வர்ஹேம்ப்ட்டன் அணிகள் பொருதிய ஆட்டம், 1-1 எனும் கோல் கணக்கில் சமநிலையில் முடிந்தது.

Top