Images
  • India

இன்றைய சொல்: Robotics

Robotics - மனித இயந்திரவியல்

தொழில்துறைகளில் மனிதவளப் பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க, மனித இயந்திரவியல் துறை கைகொடுக்கிறது.


Top