Images
  • 26July Sollum porulum (1)

இன்றைய சொல்: Persian Gulf

Persian Gulf : பாரசீக வளைகுடா

ஈரானுக்கும் அரேபியத் தீபகற்பத்துக்கும் இடையில் உள்ள கடற்பகுதி, பாரசீக வளைகுடா என அழைக்கப்படுகிறது

Top