Images
  • uganda
    (படம்: Google Maps)

உகாண்டாவில் நிலச்சரிவு - குறைந்தது 31 பேர் மரணம்

கிழக்கு உகாண்டாவில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் குறைந்தது 31 பேர் உயிரிழந்தனர்.

எல்கொன் மலையிலிருந்து தொடங்கிய நிலச்சரிவு, வீடுகளைச் சேதம் செய்ததோடு, விலங்குகளையும் மண்ணில் புதைத்தது.

மலைச்சரிவுகளில் அமைந்திருந்த சிறிய நகரத்தில் அதிகமான சேதம் ஏற்பட்டதாக உகாண்டா அதிகாரிகள் கூறினர்.

கென்யா, உகாண்டா நாடுகளின் எல்லைப் பகுதியில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. அங்கு நிலச்சரிவுகள் அடிக்கடி ஏற்படுவதுண்டு. 

Top