Skip to main content

விளம்பரம்

விளம்பரம்

சிங்கப்பூர்

பையன்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட பாலியல் குற்றங்கள் புரிந்ததற்கு முன்னாள் வானொலிப் படைப்பாளருக்குச் சிறை

வாசிப்புநேரம் -
பையன்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட பாலியல் குற்றங்கள் புரிந்ததற்கு முன்னாள் வானொலிப் படைப்பாளருக்குச் சிறை

(படம்: CNA/Jeremy Long)

சிங்கப்பூரில் 4 பதின்ம வயதுப் பையன்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட பாலியல் குற்றங்களுக்காக முன்னாள் வானொலிப் படைப்பாளர் டீ கோஷுக்கு (Dee Kosh)  32 வாரச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.  

2017ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்திற்கும் 2020ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் அவர்களிடம் டீ கோஷ்  பாலியல் உறவை நாடியதாகக் கூறப்பட்டது. 

வயது குறைவான இளையரிடமிருந்து பாலியல் சேவைகளைப் பெறமுயன்றதையும் இன்னோர் இளையாரைத் தகாத முறையில் நடந்துகொள்ளத் தூண்ட முயன்றதையும் அவர் கடந்த மே மாதம் ஒப்புக்கொண்டார். 

தண்டனை விதிக்கப்பட்டபோது எஞ்சிய இரண்டு பையன்கள் தொடர்பில் மேலும் இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் கருத்தில்கொள்ளப்பட்டன.

டீ கோஷ் ஆபாசக் காணொளி ஒன்றைத் தயாரித்ததையும் ஒப்புக்கொண்டார்.

ஆபாசப் படங்கள் தயாரித்ததாகவும், வைத்திருந்ததாகவும் சுமத்தப்பட்ட மேலும் 2 குற்றச்சாட்டுகள் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன.

விளம்பரம்

மேலும் செய்திகள் கட்டுரைகள்

விளம்பரம்

Aa