Skip to main content

விளம்பரம்

விளம்பரம்

சிங்கப்பூர்

NUS-இன் யோங் லூ லின் மருத்துவப் பள்ளியைச் சேர்ந்த சுமார் 300 மாணவர்களின் கற்றல் பயணத்திற்குக் கைகொடுக்கவுள்ள HoloLens 2 கருவி

NUS-இன் யோங் லூ லின் மருத்துவப் பள்ளியைச் சேர்ந்த சுமார் 300 மாணவர்களின் கற்றல் பயணத்திற்குக் கைகொடுக்கவுள்ள HoloLens 2 கருவி

வாசிப்புநேரம் -
01:51 Min
NUS-இன் யோங் லூ லின் மருத்துவப் பள்ளியைச் சேர்ந்த சுமார் 300 மாணவர்களின் கற்றல் பயணத்திற்குக் கைகொடுக்கவுள்ள HoloLens 2 கருவி

தேசியப் பல்கலைக்கழகத்தின் யோங் லூ லின் மருத்துவப் பள்ளியைச் சேர்ந்த சுமார் 300 மாணவர்களின் கற்றல் பயணத்திற்குக் கைகொடுக்கவுள்ளது HoloLens 2 என்ற கருவி.

தற்போதைய நோய்த்தொற்றுக் காலத்தில் கற்பித்தலுக்கும் கற்றலுக்கும்
 இத்தகைய கருவி அவசியம் என்று பள்ளி கூறுகிறது.

அதை எந்த நேரத்திலும் எந்த இடத்திலும் பயன்படுத்தலாம்.

விளம்பரம்

மேலும் செய்திகள் கட்டுரைகள்

விளம்பரம்

Aa