Skip to main content

விளம்பரம்

விளம்பரம்

சிங்கப்பூர்

சிங்கப்பூரில் மேலும் 3,190 COVID-19 தொற்றுச் சம்பவங்கள்

சிங்கப்பூரில் புதிதாக 3,190 கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன.

வாசிப்புநேரம் -

சிங்கப்பூரில் புதிதாக 3,190 கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன.

  • உள்ளூர் அளவில் 3,184 பேருக்குக் கிருமித்தொற்று
  • சமூக அளவில் 2,686 பேருக்குக் கிருமித்தொற்று
  • வெளிநாட்டு ஊழியர் தங்கும் விடுதியில் 498 பேருக்குக் கிருமித்தொற்று
  • வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த 6 பேருக்குக் கிருமித்தொற்று

இந்நிலையில், கிருமித்தொற்றால் மேலும் 9 பேர் மாண்டனர். 

விளம்பரம்

மேலும் செய்திகள் கட்டுரைகள்

விளம்பரம்

Aa