Skip to main content

விளம்பரம்

தீர்ப்பு

தமிழ் அறிவோம்

தீர்ப்பு

Verdict

நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணைகளில் இரு தரப்பு வாதங்களையும் அலசி ஆராய்ந்த பின்னரே தீர்ப்புகளை வழங்குகின்றனர்.

September 21 2022

Aa