Skip to main content

விளம்பரம்

சிங்கப்பூர் இரவு சஃபாரியில் இரு புதிய வரவுகள்

சிங்கப்பூர் இரவு சஃபாரியில் இரு புதிய வரவுகள்

26 Jun 2022 10:28pm

சிங்கப்பூர் இரவு சஃபாரியில் Civets, Brazilian Porcupine ஆகிய இரு விலங்குகள் இந்த மாதம் அறிமுகமாகியுள்ளன. அவை செய்யும் சேட்டைகளைக் காணத் தயாரா?

விளம்பரம்

விளம்பரம்

விளம்பரம்