Skip to main content

விளம்பரம்

'என் உயிர் எனது சக ஊழியர்களின் கையில்...' - முக்குளிக்கும் தொழிலில் இருக்கும் இளையர்

03:07 Min

நாள்தோறும் நடுக்கடலில் முக்குளிப்பது... ஆழ்கடலின் அழகிய உயிரினங்களை ரசிப்பது... இவ்வளவுதான் முக்குளிப்பாளர்களின் வேலையா?

'என் உயிர் எனது சக ஊழியர்களின் கையில்...' - முக்குளிக்கும் தொழிலில் இருக்கும் இளையர்

28 Jan 2023 08:28am

நாள்தோறும் நடுக்கடலில் முக்குளிப்பது... ஆழ்கடலின் அழகிய உயிரினங்களை ரசிப்பது... இவ்வளவுதான் முக்குளிப்பாளர்களின் வேலையா?

விளம்பரம்

விளம்பரம்

நீங்கள் இவற்றையும் பார்க்க விரும்பலாம்

விளம்பரம்