Skip to main content

விளம்பரம்

மலேசிய இந்தியக் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் சாமிவேலுவுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் அஞ்சலி

01:34 Min

மலேசிய இந்தியக் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் திரு. S சாமிவேலு காலமானார்.

அவர் மலேசிய இந்தியச் சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிக்குப் பெரும் பங்களித்தவர்.

மலேசியப் பிரதமர் இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கோப் உட்படப் பல தலைவர்கள் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

திரு. சாமிவேலுவின் இல்லத்திலிருந்து 'செய்தி' நிருபர் தயாளன்...

மலேசிய இந்தியக் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் சாமிவேலுவுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் அஞ்சலி

15 Sep 2022 05:05pm

மலேசிய இந்தியக் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் திரு. S சாமிவேலு காலமானார்.

அவர் மலேசிய இந்தியச் சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிக்குப் பெரும் பங்களித்தவர்.

மலேசியப் பிரதமர் இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கோப் உட்படப் பல தலைவர்கள் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

திரு. சாமிவேலுவின் இல்லத்திலிருந்து 'செய்தி' நிருபர் தயாளன்...

விளம்பரம்

விளம்பரம்

நீங்கள் இவற்றையும் பார்க்க விரும்பலாம்

விளம்பரம்

Aa