Skip to main content

விளம்பரம்

'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படம் எப்படி உருவானது?

03:06 Min

எந்தவொரு படைப்பாக இருந்தாலும் அதன் பின்னணியில் பலரின் உழைப்பு அடங்கியிருக்கிறது. அதுபோல்தான் 'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படமும். அந்தப் பிரமாண்டத் திரைப்படத்தில் பணிபுரிந்த முக்கியமான இருவருடன் சிறப்பு நேர்காணல்...

'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படம் எப்படி உருவானது?

01 Oct 2022 10:12pm

எந்தவொரு படைப்பாக இருந்தாலும் அதன் பின்னணியில் பலரின் உழைப்பு அடங்கியிருக்கிறது. அதுபோல்தான் 'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படமும். அந்தப் பிரமாண்டத் திரைப்படத்தில் பணிபுரிந்த முக்கியமான இருவருடன் சிறப்பு நேர்காணல்...

விளம்பரம்

விளம்பரம்

விளம்பரம்

Aa