Skip to main content

விளம்பரம்

"போகப் போகப் பழகிவிடும்" - விடியற்காலையில் பள்ளி செல்லும் மாணவர்கள் அதைப்பற்றிக் கூறுவது?

01:18 Min

சில மாணவர்களுக்குச் சோர்வு... சில மாணவர்களுக்கு உற்சாகம்...

விடியற்காலையில் 7 மணிக்கு முன்னரே பள்ளிக்குச் செல்வது மாணவர்களின் வாழ்வில் வழக்கமானதுதான்.

மாணவர்கள் சிலருக்கு அவ்வாறு எழுந்து தயாராகிப் பள்ளிக்குச் செல்வதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது... சிலர் அது பழகிப் போய்விடும் என்ற மனப்பக்குவத்துடன் இருக்கின்றனர்.

அவர்கள் சொல்வது என்ன? மாணவர்களைச் சந்தித்துப் பேசியது 'எதிரொலி'.

"போகப் போகப் பழகிவிடும்" - விடியற்காலையில் பள்ளி செல்லும் மாணவர்கள் அதைப்பற்றிக் கூறுவது?

11 Jun 2022 07:23am

சில மாணவர்களுக்குச் சோர்வு... சில மாணவர்களுக்கு உற்சாகம்...

விடியற்காலையில் 7 மணிக்கு முன்னரே பள்ளிக்குச் செல்வது மாணவர்களின் வாழ்வில் வழக்கமானதுதான்.

மாணவர்கள் சிலருக்கு அவ்வாறு எழுந்து தயாராகிப் பள்ளிக்குச் செல்வதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது... சிலர் அது பழகிப் போய்விடும் என்ற மனப்பக்குவத்துடன் இருக்கின்றனர்.

அவர்கள் சொல்வது என்ன? மாணவர்களைச் சந்தித்துப் பேசியது 'எதிரொலி'.

விளம்பரம்

விளம்பரம்

விளம்பரம்

Aa