Skip to main content

விளம்பரம்

தைப்பூசத் திருவிழா- துணைப் பிரதமர் ஹெங் மகிழ்ச்சி

02:53 Min
சிங்கப்பூரின் தைப்பூசத் திருவிழாவில் வெவ்வேறு இனங்களையும் சமயத்தையும் சேர்ந்தோர் தொண்டூழியர்களாகப் பணியாற்றுவது குறித்துத் துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியெட் (Heng Swee Keat) மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

தைப்பூசத் திருவிழா- துணைப் பிரதமர் ஹெங் மகிழ்ச்சி

18 Jan 2022 09:26pm

சிங்கப்பூரின் தைப்பூசத் திருவிழாவில் வெவ்வேறு இனங்களையும் சமயத்தையும் சேர்ந்தோர் தொண்டூழியர்களாகப் பணியாற்றுவது குறித்துத் துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியெட் (Heng Swee Keat) மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

விளம்பரம்

விளம்பரம்

விளம்பரம்

Aa