Skip to main content

விளம்பரம்

தேசிய முன்னணி எந்தக் கூட்டணிக்கு ஆதரவு தருகிறதோ அந்தக் கூட்டணியே ஆட்சி அமைக்கும் சாத்தியம் அதிகம் - மலேசிய அரசியல் கவனிப்பாளர்

01:30 Min

தேசிய முன்னணி, தேர்தலில் குறைவான இடங்களைப் பிடித்தாலும் இப்போது எந்தக் கூட்டணிக்கு ஆதரவு தருகிறதோ அந்தக் கூட்டணியே ஆட்சி அமைக்கும் சாத்தியம் அதிகம் என்கின்றனர் அரசியல் கவனிப்பாளர்கள். தற்போதைய சூழலில் தேசிய முன்னணியின் பங்கு மலேசிய அரசியலில் மிக முக்கிய இடத்தைப் பிடித்திருப்பதாக அவர்கள் சொல்கின்றனர்.

தேசிய முன்னணி எந்தக் கூட்டணிக்கு ஆதரவு தருகிறதோ அந்தக் கூட்டணியே ஆட்சி அமைக்கும் சாத்தியம் அதிகம் - மலேசிய அரசியல் கவனிப்பாளர்

21 Nov 2022 10:35pm

தேசிய முன்னணி, தேர்தலில் குறைவான இடங்களைப் பிடித்தாலும் இப்போது எந்தக் கூட்டணிக்கு ஆதரவு தருகிறதோ அந்தக் கூட்டணியே ஆட்சி அமைக்கும் சாத்தியம் அதிகம் என்கின்றனர் அரசியல் கவனிப்பாளர்கள். தற்போதைய சூழலில் தேசிய முன்னணியின் பங்கு மலேசிய அரசியலில் மிக முக்கிய இடத்தைப் பிடித்திருப்பதாக அவர்கள் சொல்கின்றனர்.

விளம்பரம்

விளம்பரம்

விளம்பரம்

Aa