Skip to main content

விளம்பரம்

தேசிய தின அணிவகுப்பு... 2 ஆண்டுக்குப் பின் நேரடியாகப் பங்குபெறவுள்ள அணிநடைப் பிரிவினர்

02:17 Min

இவ்வாண்டின் தேசிய தின அணிவகுப்பில் இளையர் சீருடைக் குழுக்களையும் சமூக, பொருளியல் அமைப்புகளையும் சேர்ந்த 850க்கும் அதிகமானோர் கலந்துகொள்ளவிருக்கின்றனர். அது குறித்த மேல் விவரங்கள் இதோ...

தேசிய தின அணிவகுப்பு... 2 ஆண்டுக்குப் பின் நேரடியாகப் பங்குபெறவுள்ள அணிநடைப் பிரிவினர்

23 Jun 2022 09:55pm

இவ்வாண்டின் தேசிய தின அணிவகுப்பில் இளையர் சீருடைக் குழுக்களையும் சமூக, பொருளியல் அமைப்புகளையும் சேர்ந்த 850க்கும் அதிகமானோர் கலந்துகொள்ளவிருக்கின்றனர். அது குறித்த மேல் விவரங்கள் இதோ...

விளம்பரம்

விளம்பரம்

விளம்பரம்

Aa