Skip to main content

விளம்பரம்

தோலின் நிறத்தால் குறையும் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொள்வது எப்படி?

01:33 Min

முதன்முதலில் வேலைக்குச் செல்லும்போது இளையர்கள் புதிய சவால்களை எதிர்கொள்ளவேண்டும்...

தோலின் நிறத்தால் அவர்களின் தன்னம்பிக்கை பாதிப்படையலாம்.

அந்நேரத்தில் தோலின் நிறம் மீது கவனம் செலுத்தாமல் தன்னம்பிக்கையை வளர்ப்பதே சிறப்பு.

தோலின் நிறத்தால் குறையும் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொள்வது எப்படி?

17 Jan 2023 03:29pm

முதன்முதலில் வேலைக்குச் செல்லும்போது இளையர்கள் புதிய சவால்களை எதிர்கொள்ளவேண்டும்...

தோலின் நிறத்தால் அவர்களின் தன்னம்பிக்கை பாதிப்படையலாம்.

அந்நேரத்தில் தோலின் நிறம் மீது கவனம் செலுத்தாமல் தன்னம்பிக்கையை வளர்ப்பதே சிறப்பு.

விளம்பரம்

விளம்பரம்

விளம்பரம்

Aa