Skip to main content

விளம்பரம்

விளம்பரம்

உலகம்

ஆட்குறைப்புச் செய்யும் பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள்...

வாசிப்புநேரம் -
 ஆட்குறைப்புச் செய்யும் பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள்...

படம்: Pixabay


தொழில்நுட்ப உலகில் சென்ற ஆண்டு இறுதிப் பகுதியிலிருந்து ஊழியர்களைக் குறைக்கும் நடவடிக்கைகள் அதிக அளவில் இடம்பெறுகின்றன... 

குறிப்பாக நிலையான, பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் என்று கருதப்படும் சிலவற்றில் பெரிய அளவிலான ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கைகள் இடம்பெறுகின்றன, அல்லது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

எந்தெந்த நிறுவனங்கள் அத்தகைய நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளன? 

 

ஆதாரம் : Others

விளம்பரம்

மேலும் செய்திகள் கட்டுரைகள்

விளம்பரம்

Aa