பார்க்க வேண்டியவை

சிங்கப்பூரின் புதிய தலைமுறை தலைவர்கள் வலுவான, அனைவரையும் உள்ளடங்கிய புது யுக குழுவாகச் செயலாற்ற வேண்டும் என ஓய்வுபெற்ற கௌரவ மூத்த அமைச்சர் திரு கோ சோக் தோங் தெரிவித்தார். 

புதிய செய்திகள்

  • thundery showers 26-33°
Top