பார்க்க வேண்டியவை

சிங்கப்பூரின் புதிய அதிபராகத் திருவாட்டி ஹலிமா யாக்கோப் தெரிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை, மலேசிய, இந்தோனேசிய கவனிப்பாளர்கள் பாராட்டியுள்ளனர். 

புதிய செய்திகள்

  • partly cloudy 26-29°
Top