பார்க்க வேண்டியவை

பிரதமர் லீ சியென் லூங், தமது உடன்பிறப்புகள் திரு லீ சியென் யாங்கும் டாக்டர் லீ வேய் லிங்கும் தம்மீது தொடர்ந்து சுமத்திவரும் குற்றச்சாட்டுகளில் பெரும்பாலானவை தவறானவை என்று கூறியிருக்கிறார்.

புதிய செய்திகள்

  • thundery showers 25-33°
Top