முக்கியச் செய்திகள்

தடுப்பூசிப் பயணத்தடத்தின் கீழ் சிங்கப்பூர் வரும் அனைத்துப் பயணிகளும் 7 நாளுக்கு அன்றாடம் COVID-19 பரிசோதனைகளைச் செய்துகொள்ள வேண்டும் என்று சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

புதிய செய்திகள்

Top