முக்கியச் செய்திகள்

சிங்கப்பூக்கும் மலேசியாவுக்கும் இடையிலான ஜொகூர் பாரு துறைமுக எல்லை விவகாரம், தண்ணீர் விவகாரத்தைக் காட்டிலும் மேலும் விரைவாகத் தீர்த்து வைக்கப்படலாம் என்று மலேசிய வெளியுறவு அமைச்சர் சயிஃபுதீன் அப்துல்லா (Saifuddin Abdullah) கூறியிருக்கிறார்.

புதிய செய்திகள்

  • thundery showers 26-34°
Top