முக்கியச் செய்திகள்

சிங்கப்பூரில் புதிதாக 47 COVID-19 கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. அவர்களில் 18 பேர் கிருமித்தொற்றுக்கு ஆளானவர்களோடு தொடர்பில் இல்லாதவர்கள்.

புதிய செய்திகள்

  • fair 24-35°
Top