முக்கியச் செய்திகள்

சீனப் பொருளியல் தாராளமயமானதில், சிங்கப்பூரின் முதல் பிரதமர் லீ குவான் இயூவின் தனிப்பெரும் பங்களிப்பை சீனா பாராட்டியுள்ளது.

புதிய செய்திகள்

  • partly cloudy 24-28°
Top