முக்கியச் செய்திகள்

போதைப்பொருள் தொடர்பான குற்றங்களைப் புரியும் மலேசியர்களைக் கடுமையாக தண்டிக்காமல் இருப்பது சிங்கப்பூருக்கு ஏற்ற ஒன்று அல்ல என்று உள்துறை, சட்ட அமைச்சர் கா. சண்முகம் கூறியுள்ளார்.

புதிய செய்திகள்

  • shower 26-33°
Top