முக்கியச் செய்திகள்

சிங்கப்பூருக்கு விற்கப்படும் தண்ணீர் ஜொகூர் மாநிலத்துக்குச் சொந்தமானது, அதில் மலேசிய அரசாங்கம் தலையிடாமல் இருப்பதே தமது விருப்பம் என்று ஜொகூர் பட்டத்து இளவரசர் துங்கு இஸ்மாயில் சுல்தான் இப்ராஹிம் சேனல் நியூஸ் ஏஷியாவிடம் கூறியுள்ளார். 

புதிய செய்திகள்

  • thundery showers 24-32°
Top