முக்கியச் செய்திகள்

மனஉளைச்சல் தொடர்பான நோய்களால், சிங்கப்பூரின் பொருளியலுக்கு ஆண்டுதோறும் சுமார் 3 பில்லியன் வெள்ளிச் செலவு என ஆய்வு ஒன்றில் தெரியவந்துள்ளது.

புதிய செய்திகள்

  • thundery showers 25-33°
Top