முக்கியச் செய்திகள்

சிங்கப்பூரில் இம்மாதத்தின் முதல் இரண்டு வாரங்களில், கடந்த ஆண்டு அதே காலகட்டத்துடன் ஒப்புநோக்க 3 மடங்கு அதிகமான டெங்கிச் சம்பவங்கள் பதிவாகின.

புதிய செய்திகள்

  • cloudy 24-33°
Top