முக்கியச் செய்திகள்

பிரதமர் லீ சியென் லூங் சுவிட்சர்லந்தின் டாவோஸ் (Davos) நகரில் நடைபெறவிருக்கும் உலகப் பொருளியல் கருத்தரங்கில் கலந்துகொள்ளவிருக்கிறார்.

புதிய செய்திகள்

  • thundery showers 24-34°
Top