முக்கியச் செய்திகள்

சிங்கப்பூரும் ஜப்பானும் அத்தியாவசிய வர்த்தகப் பயணங்களை மீண்டும் தொடங்க இணக்கம் தெரிவித்துள்ளன. 

புதிய செய்திகள்

  • partly cloudy 23-33°
Top