முக்கியச் செய்திகள்

சிங்கப்பூரின் வடக்கு-தெற்கு, கிழக்கு-மேற்கு பெருவிரைவுப் போக்குவரத்து ரயில் பாதைகளில் ஓடும் 40 பழைய ரயில்கள் மாற்றப்படவிருக்கின்றன.

புதிய செய்திகள்

  • thundery showers 24-33°
Top