முக்கியச் செய்திகள்

சிங்கப்பூரில் இன நல்லிணக்கத்தினால் ஏற்பட்டுள்ள அமைதியை எதிர்காலத் தலைமுறையினருக்காகப் பாதுகாக்க, சிங்கப்பூரர்கள் தொடர்ந்து உழைக்க வேண்டும் என்பதைப் பிரதமர் லீ சியென் லூங் நினைவூட்டியுள்ளார்.

புதிய செய்திகள்

  • cloudy 25-30°
Top