முக்கியச் செய்திகள்

சிங்கப்பூரில் சமூக அளவில் கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட 10 பேரில், 7 பேருக்கு, முன்னைய கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்களுடன் தொடர்பிருந்ததாகச் சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

புதிய செய்திகள்

  • thundery showers 24-35°
Top