பார்க்க வேண்டியவை

உலகக் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டிகளின் சில ஆட்டங்களை அவற்றின் கிளைகளில் ஒளிபரப்பத் திட்டமிட்டுள்ளதாக SAFRA அமைப்பும் McDonalds உணவகமும் தெரிவித்துள்ளன.

புதிய செய்திகள்

  • thundery showers 24-34°
Top