முக்கியச் செய்திகள்

ஜொகூர் மாநில அரசாங்கம் குடிநுழைவு அதிகாரிகளின் ஒழுங்கற்ற நடத்தையைக் கண்காணிக்க கேமராக்களைப் பொருத்தவுள்ளது.

புதிய செய்திகள்

  • thundery showers 24-31°
Top