முக்கியச் செய்திகள்

சிங்கப்பூரில் நேற்று சமூக அளவில் நால்வருக்கும் தங்கும் விடுதியில் வசிக்கும் ஒருவருக்கும் கிருமித்தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டது.

புதிய செய்திகள்

  • shower 24-33°
Top